Kom godt i gang

Her i hjælpecenteret kan du finde svar på hvordan du opsætter og bruger Lagersystem.dk inden ibrugtagning af systemet og efterfølgende hvordan det benyttes i dagligdagen.

Da Lagersystem.dk integrerer med mange forskellige eksterne systemer, vil nogle guides bære præg af at de er skrevet til bestemte konfigurationer af Lagersystem.dk. Det er altså ikke alt der fungerer på samme måde i Lagersystem.dk, alt afhængigt af hvilket system man er integreret med.
 

Opsætninger i Lagersystem.dk inden systemet tages i brug: