Opret lokationsserie

For at oprette en lokationsserie skal du starte med at klikke på menupunktet ”Lokationsserier” 


Derefter på knappen ”Opret ny lokationsserie”


Du får vist denne side:

Udfyld felterne:
  • Hal (feltet er obligatorisk og skal udfyldes): Hvis du har flere haller, skal du skrive betegnelsen her. Det kan f.eks. være A, B eller C osv.
  • Navn (feltet er obligatorisk og skal udfyldes): Her skal du skrive et navn til den pågældende lokationsserie, som du selv kan forstå. Det kan f.eks. være ”Hal A – Række A - Små reoler”, ”Hal A – Række A - Paller”, ”Hal A – Restlager”.
  • Type (feltet er obligatorisk og skal udfyldes): Vælg om det er varmt eller koldt lager. I mange tilfælde kan du bare benytte standard, hvis du ikke har både koldt og varmt lager.
  • Forsikret: sæt flueben hvis den pågældende lokation er specielt forsikret, det kan være særlig dyr elektronik eller lignende, hvor lokationerne er i et særligt sikret område.
  • Mønster (feltet er obligatorisk og skal udfyldes): Feltet definerer hvordan lokationsnumrene genereres. Du kan selv bestemme hvor mange cifre der skal være i hhv. sektion-, hylde- og pladsdelen af lokationsnummeret. Skriver du f.eks. [SSS] betyder det at der automatisk sættes nul ind foran sektionsnummeret, så der altid er tre cifre. Sektion 1 vil således hedde 001. Du bestemmer selv i hvilken rækkefølge sektion, hylde og plads skal stå i lokationsnummeret. Du kan også skrive f.eks. AB-[SS][H][P] for at vise i lokationsnummeret at det er Hal A, række B. (se figur herunder)
  • Sektion interval: Felterne bliver brugbare når du har nævnt [S] i dit mønster. Du angiver her sektionsnummer fra / til. Sektion vil typisk være en sektion på en reolrække. (se figur herunder)
  • Hylde interval: Felterne bliver brugbare når du har nævnt [H] i dit mønster. Du angiver her hyldenummer fra / til. Dvs. at hvis der er 5 hylder på alle reolerne i den pågældende lokationsserie, så skal der stå 1 i det første felt og 5 i det sidste. (se figur herunder)
  • Plads interval (felterne er obligatoriske og så udfyldes): Du kan nøjes med at benytte plads interval, hvis du har et lille lager hvor der blot er et antal pladser og du ikke har brugt [S] og [H] i dit mønster. Hvis du har et lager med flere reoler og hylder og der med har brugt [S] og [H] i dit mønster, vil pladsen være den enkelte plads på en hylde. Hvis du f.eks. har 10 pladser på hver hylde vil du typisk skulle skrive 1 i det første felt og 10 i det sidste. (se figur herunder)
  • De sidste to felter ”Anbefalet størrelse” og ”Pris pr. dag” er forbeholdt lagerhoteller og benyttes typisk ikke i et almindeligt lager. Derfor kan du blot lade standardværdien stå.Når alle felterne er udfyldt skal du klikke på ”Gem”

Herefter kommer du til oversigten over oprettede lokationsserier igen.